Απόρριψη της προσφυγής του Δήμου Ωραιοκάστρου στη επιτροπή του άρθρου 152 της ΑΔΜΘ για την εκλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της επιχείρησης.

Δικηγόρος Παρ’ Αρειω Πάγω, LLM Δημοσίου Δικαίου, ΥΔ. Νομικής, Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής, GDPR & DPO Specialist.

Με την υπ’ αρ. 58/2020 Απόφαση της 1ης ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 152 Ν. 3463/06 ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, απερρίφθη, στο δευτεροβάθμιο όργανο, η προσφυγή του Δήμου Ωραιοκάστρου κατά της υπ’ αρ. 46011/2020 Απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, η οποία έκανε δεκτή τη Προσφυγή του επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Ανεξάρτητη Αυτοδιοικητική Συμμαχία Ανάπτυξης – ΑΝΑΣΑ» κ. Π.Σκαρλάτου κατά της παράνομης διαδικασίας, που ακολούθησε η διοίκηση του Δήμου Ωραιοκάστρου, για την εκλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της επιχείρησης με μυστική ηλεκτρονική ψηφοφορία.

Ειδικότερα με βάση το σκεπτικό αιτιολόγησης έγινε δεκτό ότι :

«…………….Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, σε συνδυασμό με τις διέπουσες την υπόθεση ανωτέρω διατάξεις, ο προσφεύγων Δήμος Ωραιοκάστρου, αποφάσισε για τεχνικούς λόγους, να διεξαχθεί μέσω του συστήματος ηλεκτρονική ψηφοφορίας ΖΕΥΣ, η διαδικασία για την επιλογή προσώπου στη θέση του Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης. Ο τρόπος όμως, διεξαγωγής της μυστικής ψηφοφορίας, με ηλεκτρονική ψηφοφορία, ανεγράφη μόνο στην Α.Π.14076/21-8-2020 πρόσκληση για σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου και όχι στην Α.Π. 13976/20-08-2020 προκήρυξη Δημάρχου (ΑΔΑ:9Ψ21ΩΗΖ-ΒΒ5), με την οποία προκηρύχθηκε η πλήρωση της θέσης του «Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης» και τίθεται το κανονιστικό πλαίσιο για τις προϋποθέσεις πλήρωσης της θέσης και τη περαιτέρω διαδικασία εκλογής.

Περαιτέρω, δεν υφίσταται νομοθετικό πλαίσιο, ακόμη και με τη θεσπισθείσα νομοθεσία για τη λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών υπό τις έκτακτες συνθήκες της πανδημίας, που να επιτρέπει κατ’ εξαίρεση τη διεξαγωγή της συγκεκριμένης ψηφοφορίας με ηλεκτρονικά μέσα. Το σύστημα ψηφοφορίας ΖΕΥΣ, πράγματι έχει χρησιμοποιηθεί μέχρι στιγμής για την ανάδειξη των πρυτανικών αρχών, αλλά και για τις εκλογές (πρόσφατα) για την ανάδειξη των αιρετών των εκπαιδευτικών σε ΚΥΣΠΕ, ΚΥΣΔΕ, ΑΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΔΕ, ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ, καθώς και για τους αντίστοιχους εκπροσώπους για τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, πλην όμως και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις, προϋφίστατο συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο, που να επιτρέπει την διεξαγωγή της μυστικής ψηφοφορίας με ηλεκτρονικά μέσα και τη χρήση ειδικού λογισμικού. Το ως άνω επιχείρημα αντλείται επίσης και από την προσκομισθείσα υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/136/οικ.22080/30-11-2020 εγκύκλιο, που προσκομίστηκε από τον προσφεύγοντα, με την οποία γνωστοποιούνται και οι διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 2 του ν. 4745/2020 (Α’ 14) με τις οποίες προβλέπεται το πρώτον, ότι η διαδικασία για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα πειθαρχικά και υπηρεσιακά συμβούλια, που προβλέπονται στους νόμους 3528/2007, 3584/2007 και του ν. 3852/2010 δύναται να διεξάγεται μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Επίσης προβλέπεται ότι με Κοινή Υπουργική απόφαση που θα εκδοθεί και θα ρυθμίζει τις λεπτομέρειες διεξαγωγής της ψηφοφορίας με ηλεκτρονικά μέσα θα δύναται να προβλέπεται η εφαρμογή της παρούσας και σε ήδη εκκρεμείς διαδικασίες. Η ως άνω ΚΥΑ, δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα.

Τέλος το ως άνω επιχείρημα δύναται να αναζητηθεί και στις διατάξεις που ίσχυσαν μεσούσης της πανδημίας, όπου ενώ ρητά προβλέπεται η δυνατότητα διεξαγωγής συνεδριάσεων με ηλεκτρονικά μέσα (τηλεδιάσκεψη), δεν προβλέπεται αντίστοιχα, η δυνατότητα διεξαγωγής ανάδειξης οργάνων του Δημοσίου (γενικά) με ηλεκτρονική ψηφοφορία.

Επειδή συνεπώς, δεν υφίστατο μέχρι και τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας για την ανάδειξη του Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης, (ούτε και υφίσταται μέχρι σήμερα) κανονιστικό πλαίσιο, που να επιτρέπει κατ΄ εξαίρεση την διεξαγωγή της ψηφοφορίας με ηλεκτρονικά μέσα, έπρεπε να τηρηθεί η διαδικασία που προβλέπεται αναλυτικά στις προαναφερθείσες διατάξεις. Επειδή περαιτέρω οι ειδικότεροι ισχυρισμοί του προσφεύγοντος Δήμου, ότι με τη διεξαγωγή ηλεκτρονικής ψηφοφορίας με το σύστημα ΖΕΥΣ, δεν παραβιάσθηκε η αρχή της μυστικότητας της ψηφοφορίας, εάν και εκτιμώνται ως βάσιμοι (λαμβανομένου υπόψη και του σκεπτικού της ΣτΕ 519/2015) προβάλλονται αλυσιτελώς, καθώς το κρίσιμο νομικό ζήτημα παραμένει η απουσία νομικού πλαισίου για τη δυνατότητα εκλογής προσώπου στη θέση του Συμπαραστάτη του πολίτη και της επιχείρησης με ηλεκτρονική μυστική ψηφοφορία, ζήτημα για το οποίο, ισχύουσας της συγκεκριμένης νομοθεσίας και εγκυκλίου, δεν εναπόκειται στην πρωτοβουλία και την ελεύθερη δράση του Δήμου, που προβλέπεται στο άρθρο 214 του ν. 3852/2010.

Επειδή συνεπώς, ορθά και νόμιμα, ακυρώθηκε με την προσβαλλόμενη απόφαση, η υπ’ αριθμ. 149/2020 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου (σύμφωνα με τους γενόμενους δεκτούς, δεύτερο και τρίτο λόγο προσφυγής του Παντελή Σκαρλάτου) απορριπτόμενων των περί του αντιθέτου προβαλλόμενων με την εξεταζόμενη προσφυγή λόγων και αιτιάσεων ως αβάσιμων……..».

Απόφαση 58/2020 Απόφαση Επιτροπής Αρ. 152 ΑΔΜΘ :

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s